CE UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR GENEL ESASLAR

CE İŞARETİ: CE İşareti “Avrupa’ya Uygunluk” anlamını taşır. AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit şarttır.Ürnün AB ülkesine girişi için üzerinde CE İşareti bulundurması zorunludur.CE işareti bir kalite işareti değildir “güvenli” bir ürün olduğunun ifadesidir.

MODÜL SAYILARI: A’dan H’ye kadar olmak üzere sekiz modül vardır. Modül A,G ve H hem tasarım hem üretim aşamalarını.

Modül B sadece tasarım aşamasını

Modül C,D,E,F ise sadece üretim aşamasını kapsamaktadır .

Tasarımdan sorumlu imalatçı, A,B,G,H modüllerini

Üretimden sorumlu imalatçı ise A,C,D,E,F,G,H modüllerini kullanabilir.

TEKNİK DOSYA:

Teknik dosya, ürünün ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen gereklere uygun olarak üretildiğini gösteren, içerisinde rapor ve belgelerin bulunduğu, ürünlerin tasarım, üretim ve çalışması ile ilgili bilgileri içeren dosyadır.

Teknik dosya, ilgili teknik düzenlemelerde aksi belirtilmediği sürece son ürünün imal edilmesinden itibaren 10 yıl süre ile yetkili kamu kuruluşunun denetimine sunulmak üzere muhafaza edilmelidir

CE işareti alabilmek için:

Teknik dosyanın genel içeriği aşağıda listelenmiştir:

Uygunluk Beyanı

EK-1                     CE İŞARETİ

  1. “CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur:
  2. Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur.
  3. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, “CE” işareti asgari 5 mm ebadında olur.