KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA ETİKETLEME VE İŞARETLEME

Bütün kimyasallar aynı derecede zararlı değildir; aynı yolla, aynı şekilde ve aynı sürede zarar vermezler, hedef organları vardır.

Kanserojen ve mutajen maddelerde zararlı etki kırk yıl sonra dahi ortaya çıkabilir, bu çalışmalarda yükümlülük süresi kırk yıldır.

Kimyasallar çok farklı özelliklere sahiptirler, kokulu veya kokusuz olabilirler, hepsinin tehlike ve zararları farklıdır. Yutularak alınan bir kimyasal gözleri kör edebilir. (İspirto-Sahte rakı),

Ciltten emilen bir kimyasal daha tehlikeli olabilir. (Savaş gazları),

Suyla temas eden bir kimyasal yanıcı gaz çıkarabilir. (Karpit)

İki zararsız kimyasal bir araya gelince zararlı olabilir. (N ve C Siyanür)

İki tehlikeli kimyasal bir araya gelince zararsız olabilir. (H ve O2 Su)

Havadan hafif veya daha ağır olabilirler. (LPG sıvılaştırılmış petrol gaz ve NPG sıvılaştırılmış doğal gazda olduğu gibi)

Tehlikeli kimyasallar; sağlığa, güvenliğe ve çevreye akut veya kronik zarar veya hasar verebilen kimyasallar olarak tanımlanır.

Sınıflandırma sistemlerinin yarıdan fazlası, kimyasal ürünün miktarı veya çevredeki emisyonu esas alınarak düzenlenmiştir

Ülkelere sınıflandırma ve etiketlemede yol göstermek, test ihtiyacı ile değerlendirme ihtiyacını azaltmak ve uluslararası ticareti kolaylaştırmaktır.

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmaya yönelik, kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu adı verilir.

Uluslararası sembol ve işaretlerin dışındaki bilgiler, anlaşılır şekilde ülkelerin resmî diliyle yazılması gerekmektedir

Yayınlanan yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmış, ambalajlanmış ve etiketlenmiş olan tehlikeli maddelerin ve müstahzarların piyasaya arzı, sınıflandırma, ambalajlama ve etiketleme nedenleriyle yasaklanamaz, sınırlanamaz ve engellenemez.

Etikette bulunması gereken sembol, etiketin en az onda birini kaplamalı ve 1 cm2’den küçük olamaz.

Tehlikeli müstahzarı oluşturan maddelerin sayısı nedeniyle gerekirse dörtten fazla kimyasal ad kullanılabilir.

Piyasaya arz edilecek tehlikeli maddelerin ve müstahzarların etiketleri, uluslararası semboller ve işaretler hariç Türkçe hazırlanır.

Toksik değildir”, “zararsızdır”, “kirletici değildir”, “ekolojiktir” gibi, madde veya müstahzarın tehlikesiz olduğunu göstermeyi amaçlayan ifadeler veya madde veya müstahzarın tehlikelerinin önemsenmemesine yol açabilecek diğer ifadeler, tehlikeli madde veya müstahzarın ambalajı veya etiketi üzerinde yer almamalıdır.

•Etikette bulunması gerekli bilgiler, fondan açıkça göze çarpacak ve kolaylıkla okunabilecek büyüklükte ve aralıkta olmalı.

•Etiket dili Türkçe olmalıdır.