İSG Mevzuatında Fiziksel Risk Etmenleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında fiziksel etmenler olarak tanımlanan risklere karşı alınması gereken önlemler belirtilmektedir. Bu etmenler arasında gürültü, titreşim, toz, termal konfor, basınç, aydınlatma ve radyasyon yer almaktadır.

Gürültü

Çalışanların gürültü riskinden korunmaları için “Çalışanların Gürültüyle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” çıkarılmıştır. Haftalık gürültü maruziyet seviyesi (LEX, 8saat) belirtilen değerlerin aşılmaması gerekmektedir. Maruziyet eylem değerleri aşıldığında, çalışanın etkene maruziyetinden doğabilecek risklerin kontrol edilmesi gerekmektedir. İşverenin risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini, teknik gelişmeleri göz önüne alarak, risklerin kaynağında yok edilmesini ya da minimuma indirilmesini sağlamak için tedbirler alması gerekmektedir. Ayrıca, çalışanların gürültüye maruz kalmalarını azaltmak için kulak koruyucularının kullanımı da önemlidir.

Titreşim

Çalışanların titreşim riskinden korunmaları için “Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur. Maruz kalınabilecek titreşim seviyeleri belirtilmiştir. İşverenin, çalışanların mekanik titreşimle karşılaştıklarında sağlık, güvenlik risklerinden korunmaları için gereken tedbirleri alması gerekmektedir.

Toz

Çalışanların toz riskinden korunmaları için “Tozla Mücadele Yönetmeliği” çıkarılmıştır. İşverenin, çalışanların toz maruziyetini engellemek ve çalışanların tozla ilgili tehlikelerden korunması için gereken koruyucu ve önleyici tedbirleri alması gerekmektedir. Toz ölçümü yapılması ve çalışanların sağlık gözetiminin yapılması da önemlidir.

Termal Konfor

Termal konfor, sıcaklık, hava akımı, radyan ısı ve nem gibi faktörlerin etkisiyle oluşan bir risk etmenidir. İşverenin, çalışanların termal konforlarını sağlayabilmek için gereken önlemleri alması gerekmektedir.

Basınç

Basınç, birim yüzeye etki eden kuvvete denir. İşyerlerindeki basınç seviyeleri coğrafi konuma bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Aydınlatma

Aydınlatma ölçü birimi lüx’tür. İşyerlerinde bütün bölümler için aydınlanma değerleri belirtilen seviyelere getirilmelidir.

Radyasyon

Radyasyon, radyoaktif elementlerin kararlı elementlere dönüşümü sırasında yaydığı ışınlar olarak tanımlanmaktadır. İşverenin, çalışanların radyasyon riskine maruz kalmamaları için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen bu fiziksel risk etmenleri, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından son derece önemlidir. İşverenlerin bu risk etmenlerine karşı alınması gereken önlemleri alarak çalışanların sağlık ve güvenliğini korumaları gerekmektedir.