İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı

İş sağlığı ve güvenliği kültürü, büyük endüstriyel kazalar ve felaketler sonrasında kullanılmaya başlanan bir kavramdır. İlk olarak 1986 yılında Çernobil’deki nükleer kazasından sonra kullanılmaya başlanan iş sağlığı ve güvenliği kültürü, işletmenin her kademesindeki çalışanı iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına dahil etmesiyle tanımlanır. İş sağlığı ve güvenliği kültürü, bir çalışma ortamındaki her düzeyde çalışanın katılımını gerektirir. Bir iş yerinin güvenlik kültürü, işletme içinde iş gücü kapsamındaki her bir bireyi ve davranışlarını etkiler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Tanımı

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün birçok tanımı olmasına rağmen, işletmenin her kademesindeki çalışanı iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına dahil etmesi önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği kültürü, bir çalışma ortamındaki her düzeyde çalışanın katılımını gerektirir. Bir iş yerinin güvenlik kültürü, işletme içinde iş gücü kapsamındaki her bir bireyi ve davranışlarını etkiler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Özellikleri

İSG kültürünün genel özellikleri arasında, işletmenin her kademesindeki çalışanın iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına dahil edilmesi, çalışma ortamındaki her düzeyde çalışanın katılımının gerekliliği, iş yerindeki her bir bireyin davranışlarını etkilemesi sayılabilir.

Pozitif ve Negatif İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Göstergeleri

İş sağlığı ve güvenliği kültürü; olumlu (pozitif) veya olumsuz (negatif) olabilir. Olumlu iş sağlığı ve güvenliği kültürü, işletmenin çalışanların sağlık ve güvenliklerine öncelik vererek, çalışanların bu konuda eğitim almasını sağlaması ve çalışanların karşılaştıkları riskleri en aza indirmeye çalışmasıdır. Olumsuz iş sağlığı ve güvenliği kültürü ise, işletmenin çalışanların sağlık ve güvenliklerini önemsememesi, eğitim vermemesi ve riskleri en aza indirmek için gerekli önlemleri almamasıdır.

Güvenlik İklimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

İş sağlığı ve güvenlik kültürü ve güvenlik iklimi arasında benzerlik ve farklılıklar vardır. Güvenlik iklimi, bir iş yerinde çalışanların iş güvenliğine yönelik algısıdır. İş sağlığı ve güvenlik kültürü ise, işletmenin her kademesindeki çalışanı iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına dahil etmesini gerektirir. İş sağlığı ve güvenlik kültürü, işletmenin her kademesindeki çalışanın iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına dahil edilmesiyle tanımlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, iş yerinde gerçekleşecek olan organizasyonel yapı ve üretim süreçlerinde düzen ve temizliğin bulunmasını, çalışanların, yöneticilerin yetki ve sorumluluklarının belirgin olmasını gerektirir. İşletmelerin yönetim sistemlerinin oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesinin en önemli basamaklarındandır. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin yanı sıra kalite yönetim sistemleri de iş sağlığı ve güvenliği kültürünün temel taşlarındandır.

Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı

ÇASGEM tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonuç raporunda Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği algısı detaylı olarak ele alınmıştır. Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği algısının güçlü ve zayıf yönleri analiz edilmiş ve okuyucunun istifadesine sunulmuştur.