İSG Yönetim Sistemleri için Yapılması Gerekenler

İSG Dokümanları

Avrupa Ajansı

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında daha önce belirtilenlerin özeti, işletmelerin çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak amacıyla uluslararası standartlara uygun yönetim sistemleri kurmakta, bu yönetim sistemlerini belgelendirmekte ve sertifikalandırmaktadırlar. Bu yönetim sistemlerinden biri de OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı’dır. Bu standardın amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatın kapsamı içerisinde kuruluştaki olası riskleri ortadan kaldırmak veya minimum seviyeye indirerek sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmaktır.

İSG prosedürleri, talimatları ve formları, yönlendirici, bilgi verici olan, geri besleme ve veri bankası oluşturmada kullanılan, iletişimi sağlayan sistem dokümanlarıdır. Bu dokümanlar “Doküman Kontrol Listesi”nde belirtilmektedir. İSG El Kitabı ise yöneticilerin, çalışanların, taşeronların, müşterilerin ve diğer üçüncü kişilerin, yüklenici firmanın İSG yönetim sistemini kolayca tanımasını sağlamaktadır.

Belgelendirme işlemi için, işletmelerin yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşuna başvuruda bulunması gerekmektedir. Sertifikasyon kuruluşu işletmeye, sözleşme fiyat ve teklifini iletir ve sözleşmenin imzalanması ardından belgelendirme işlemi için bir baş tetkikçi atanır. Standarda göre yapılan belgelendirme için belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin dolmadan ortalama iki ay öncesinde işletme süreyi uzatmak için sertifikasyon kuruluşuna başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Avrupa Ajansı, iş sağlığı ve güvenliği kampanyalarını geliştirerek farkındalığın artırılması ve belirli sektörlerde deneyim ve teknik konularda iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin teşviki için başvurularak en etkili kurumdur.

İSG yönetim sistemleri için yapılması gerekenler ise işletmenin İSG yönetim sistemi belgelendirme hizmeti veren kuruluşa müracaat etmesi, sözleşme fiyat ve teklifi iletilmesi, sözleşmenin imzalanmasının ardından belgelendirme işleminin gerçekleşmesi ve belgenin geçerlilik süresinin dolmadan ortalama iki ay öncesinde işletme süreyi uzatmak için sertifikasyon kuruluşuna başvuruda bulunulmasıdır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, çalışanların sağlığı ve güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, işletmelerin bu sistemleri kurma ve belgelendirme süreçlerini doğru bir şekilde yürütmeleri gerekmektedir.