İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları

İş sağlığı ve güvenliği standartları iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için bir çerçeve sunarlar. Bu çerçeve kriterlerden, uygulamalardan ve prensiplerden oluşur. İSG standartları risk yönetimi sürecini uygulamak için pratik tavsiyeler sunarlar.

İSG Yönetim Sistemi

İSG yönetim sistemleri beş ana başlık altında incelenebilir:

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Her işletmenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir politikası olmalıdır. Bu politika tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini ve performansını ortaya koymalıdır. Bu politika performans ölçümlerinden gelen geri bildirim ve tetkik sonuçlarına göre şekillendirilmelidir.

Planlama

Planlama ilkesi, işletmelerin faaliyetleri esnasında oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol tedbirlerinin uygulanması için prosedürlerin oluşturulması ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması şeklinde ifade edilebilir. Bu ilke kapsamında, tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü çalışmaları yapılır. Yasal ve diğer şartlar da bu ilkenin altında ele alınır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programı

İşletmeler, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşmak için kullanılacak araç ve zaman çizelgesini, sorumluluk ve yetkileri içeren programlar hazırlamalılar ve sürdürülebilirliğini sağlamalılardır.

Uygulama ve İşletme

Uygulama ve işletme ilkesi, planlama ilkesinde performans ölçütleri, risk tanımlaması, yasal ve diğer şartlar gözetilerek hazırlanan prosedürler ve hedefler göz önüne alınarak hazırlanan yönetim programının hayata geçirilmesi ilkesidir. Kontrol ve düzeltici faaliyetler ile iç denetime sunulduğu için uygulamalarda hata payının minimum seviyelere kadar düşmesi söz konusudur.

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet

Kontrol ve düzeltici faaliyet ilkesi, işletmelerdeki uygulamalarda mevcut olan hata veya eksikliklerin belirlenmesi ve bunların düzeltilmesinin sağlanması amacını taşır.

İSG Yönetim Sistemi Uygulamaları

İSG yönetim sistemi uygulamaları şu şekildedir:

Sonuç

İş sağlığı ve güvenliği standartları, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmasına yardımcı olur. İSG yönetim sistemi, işletmelerin çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini koruyabilmeleri için gerekli prosedürleri ve yöntemleri sunar.