İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Faydaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGY), iş yerlerindeki çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu sistem, tehlikelerin ve risklerin sistemli ve bilimsel bir şekilde belirlenmesi ve bu tehlike ve risklere yönelik önlemlerin alınması yönündeki yaklaşıma dayanmaktadır. İSG birimlerinin İSG faaliyetlerini problemsiz bir şekilde yürütebilmeleri için İSGY sistemlerine ihtiyaçları vardır.

İSGY Sistemleri, karşılaşılabilecek her türlü tehlike ve risklerin sistematik ve verimli bir biçimde yönetilmesini sağlar. Bu sistemlerin uygulanması ile birlikte iş kazası ve meslek hastalıkları sayısında azımsanmayacak ölçüde bir düşüşün olduğu hemen fark edilecektir.

İSGY sistemlerinin faydaları şu başlıklar halinde incelenebilir:

Çalışan Memnuniyetine Faydası

İSGY Sistemleri, firmaların performansını iyileştirmeye odaklanan işletmelerin müşterilerine daha fazla değer sağlamasına ve proseslerinde önemli ölçüde verimlilik artışı oluşmasına yardımcı olur. Firma performansının iyileştirilmesinde en önemli faktörlerden birisi çalışan memnuniyetinin sağlanmasıdır. İSGY sistemlerine yatırım yapılmasının çalışan memnuniyetinin iyileştirilmesine olumlu etkileri olduğu birçok araştırmacı tarafından ortaya konulmuştur. İSGY Sistemlerinin çalışanlara olan dolaylı faydaları şu şekildedir:

İSG Faaliyetlerine Faydası

İSGY Sistemi, İSG kapsamında, yapılması gereken faaliyetlere sağladığı katkılar şu şekilde sıralanabilir:

İşletme Yönetimine Faydası

İSGY sistemleri, işyerinde iş güvenliği konusunda bilinçlenmenin sağlanmasına yardımcı olur. İşverenlerin, yöneticilerin İSG konusunda bilinçlenmesi ise İSGY sistemleri sayesinde çok daha kolay olacaktır. Çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları İSG Yönetim Sistemi’yle netleştirilir ve çalışanların katılımı sağlanır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi sayesinde üst yöneticilere, iş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili yapılandırılmış sistematik bir yaklaşım sağlanmış olur.

İşletmelere Sağladığı Faydalar

İSGY sistemine sahip olmak ve sistemli bir şekilde işletmek, işletmelere uzun vadede büyük yararlar sağlamaktadır. Standardın işletmelere sağladığı temel yararlar şu şekilde sıralanabilir:

İSG Kültürüne Faydası

İş Sağlığı ve Güvenliği kültüründe en önemli konu bireysel farkındalıktır, bilgi ve yeterliliktir. İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi, yalnızca üst yönetimin sorumluluğunda olmayıp, müdürlerin her birini veya firma danışmanlarını veya İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ile tüm çalışanları işin içine sokar. Organizasyonel öncellikleri belirleyen üst yönetimden, bir kazayı veya potansiyel tehlikeyi gözlemleyebilecek çalışana kadar herkesi kapsar ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminin taahhüdünü gerektirir.

İSGY Sistemi ve İşletmeler

İSGY sistemi işletmeler için oldukça faydalıdır. Günümüzde işletmelerin büyük bir kısmı İSGY sistemini uygulamaktadır. Bunun nedeni, İSGY sisteminin işletmelere sağladığı faydaların oldukça fazla olmasıdır.

İSGY Sistemiyle İlgili Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yapılmıştır. Kanun, işverenlerin işyerlerindeki tehlikeleri tespit etmelerini, riskleri değerlendirmelerini, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermelerini, işyerlerinde gerekli tedbirleri almalarını ve sağlık ve güvenlikle ilgili önlemleri alarak çalışanları korumalarını zorunlu kılmaktadır.

İSGY Sistemi Uygulamak İşletmeler için Önemlidir

İSGY sistemi uygulayan işletmeler, iş kazalarının önlenmesi, meslek hastalıklarının azaltılması ve çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması açısından oldukça faydalıdır. Ayrıca, İSGY sistemi uygulayan işletmeler, verimliliklerini artırır ve işletmelerinin performansını artırırlar.

İSGY Sisteminin İşletmelere Sağladığı Faydalar:

İSGY Sistemi Uygulama Süreci

İSGY sistemi uygulama süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

  1. İşletme, İSGY sistemi uygulamak istediğini belirler.
  2. İşletme, İSGY sistemi için bir ekip oluşturur.
  3. İşletme, risk analizi yapar ve tehlikeleri belirler.
  4. İşletme, tehlikeleri ve riskleri azaltmak için önlemler alır.
  5. İşletme, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitir.
  6. İşletme, İSGY sistemi uygulamasını sürekli olarak izler ve değerlendirir.

Sonuç

İSGY sistemi, işletmeler için oldukça faydalıdır. İSGY sistemi uygulayan işletmeler, iş kazalarının önlenmesi, meslek hastalıklarının azaltılması ve çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması açısından önemlidir. Ayrıca, İSGY sistemi uygulayan işletmeler, verimliliklerini artırır ve işletmelerinin performansını artırırlar. İSGY sistemi uygulama süreci, işletmelerin risklerini azaltmalarına ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini korumalarına yardımcı olur.