TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İSG SİSTEM VE KURUMLARI

TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURUMLARI

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çeşitli düzeyde faaliyetleri bulunan çok sayıdaki kurum ve kuruluş beş başlık altında toplanabilir.

Yasal Düzenleme ve Denetleme: Türkiye’de yasal düzenleme ve denetleme ile ilgili kurumlar şunlardır:

Sağlık

Türkiye’de sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini yürüten kurumlar şunlardır:

Bilimsel Araştırma ve Eğitim

Ülkemizde, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar şunlardır:

Veri Toplama ve Değerlendirme

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında veri toplama ve değerlendirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar:

İSG Uygulamalarının Gelişimine Destek Olan Kuruluşlar

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının gelişimine destekte bulunan kurum ve kuruluşlar:

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM): Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması görevi, 1945 yılında kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne verilmiştir. İSGGM’nin görevleri kısaca (3146 sayılı kuruluş kanununca) kısaca şunlardır:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM): İSGÜM’ün görev ile amaçları şu şekilde özetlenebilir:

İSGÜM’ün İSG kapsamındaki faaliyetleri özetle şunlardır:

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK): İş teftişi, “İş Teftiş Kurulu”nca yürütülür. Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olup, teftişe yetkili bir başkanla baş iş müfettişi, iş müfettişi ve iş müfettiş yardımcılarından oluşur. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev ve yetkileri kısaca şunlardır:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM): ÇASGEM’in amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK): Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (SSK), Bağ- Kur Genel Müdürlüğü ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2006’da yayımlanan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile birleştirilmesi ile kurulmuştur.

DÜNYADA İSG KURUMSAL YAPILARI

Dünyada saygın İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüleri şunlardır:

Dünyada önemli İş Sağlığı ve Güvenliği kurum ve kuruluşları şunlardır:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ (Bonn, Almanya): Merkezi Almanya olan IFA’nın çalışma alanları, kimyasal ve biyolojik tehlikeler, kazaları önleme, fiziksel şartlar ve tehlikeler, risk değerlendirme, ergonomi vb.’dir.

FEDERAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ (Dortmund, Almanya): Almanya’nın resmî bir kuruluşudur. Çalışma yerleri ve dolayısıyla çalışma koşullarının işçi sağlığı, kimyasal atıklar, tehlikeli alanlar ve manyetik alanlar bakımından işçi sağlığına uygunluğunu inceler.

İŞ YERİNDE ÖNLEME, KORUMA VE SAĞLIK ENSTİTÜSÜ (Belçika): Prevent’in merkezi Belçikadır. Çalışma koşullarını iyileştirerek ve kalitesini artırarak mesleki riskleri minimize etmeye çalışan bir kuruluştur.

ULUSAL İŞ ÇEVRESİ İÇİN ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (Danimarka): Merkezi Danimarka’da olan merkez, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilimsel araştırmalar yapmaktadır.

İŞÇİ TAZMİNAT KURUMU (İTALYA): Çalışma ortamlarında iş kazalarını azaltma ve yasal kuralların uygulamasını takip eden İtalya’da Kurulu bir enstitüdür. Enstitüde ayrıca çeşitli laboratuvarlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar genellikle akademisyenlerle ortak yürütülmektedir.

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ (ABD): Bu alandaki en meşhur kuruluşlardan olan NIOSH, 1970 lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliğini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, yeni tedbirler geliştirmek, teknolojiyi en yüksek düzeyde kullanarak iş yerinde güvenliği artırmak, eğitim ve seminerler vermek ile kazaları ve riskleri en aza indirmek için çalışmalar yapmak temel görevleri arasındadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (Kanada): 1980 yılında kurulan kâr amacı gütmeyen özel bir kurumdur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bilimsel çevrelerle ortak yeni yaklaşımlar geliştirmek konusunda görevlendirilmiştir. Çeşitli laboratuvarlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar genellikle akademisyenlerle ortak yürütülmektedir.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (OSHA) İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI İDARESİ (ABD): Bay ve bayan, yaşlı, genç tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı çalışma şartları oluşturmak için gerekli çalışmaları düzenlemek, eğitimler, seminerler ve konferanslar düzenlemek, standartlara uygunluğu araştırmak üzere kurulmuştur.