OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve işçilerin sağlığını korumak için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) adı verilen bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem, işyerindeki tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve ilgili mevzuata, yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak önlemlerin alınması ve uygulanması çalışmalarını kapsar.

İşyerlerinde kalite ve çevre yönetimi konuları için oluşturulmuş ISO 9001 ve ISO 14001 standartları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yol göstericiliğe sahip değillerdir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için ayrı bir standart olan İSGYS oluşturulmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001, tüm dünyada kabul görmüş ve risk değerlendirmesine dayalı bir yönetim sistemidir. İş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi, çalışanların sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi hedefler. ISO 45001 ise, boyut, endüstri veya işin doğası ne olursa olsun tüm kuruluşlar için geçerlidir ve kuruluşun mevcut yönetim süreçlerine entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. ISO 45001, işletmelerin etkin politikalar ve hedefler geliştirerek ve uygulayarak İSG risklerini yönetmelerine ve İSG performanslarını geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ilk standart olan BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi, İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1996 yılında yayınlanmıştır. Ardından 1997’de NPR 5001 Teknik Raporu yayınlanmıştır. Bu standartlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaçları karşılayacak bir standart yapısına sahip değillerdir.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 9 Nisan 2001 tarihinde, OHSAS 18001’i “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri – Şartlar” adı ve TS 18001 Doküman No ile Türkçe olarak yayınlamıştır. Bu standart, kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmesi ve performansını geliştirmesini sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi şartlarını kapsar.

Dünyanın en yaygın İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olan OHSAS 18001’in yerini alan ISO 45001, ILO-OSH 2001 yönergeleri ve çeşitli ulusal standartlar gibi diğer ilgili standartlar dikkate alınarak geliştirilmiştir ve ILO’nun uluslararası çalışma standartları ve sözleşmeleri ile uyumludur. ISO 45001, kurumların bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmasını sağlar.

İşletmelerin, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile birlikte ISO 9001 ve ISO 14001 gibi diğer ISO yönetim sistemi standartlarını da uygulamaları, sürdürülebilir bir işletme için önemli bir adımdır. Bu standartların gerekliliklerine uygunluğu belgelendirmek, işletmelerin müşterileri ve diğer paydaşları tarafından takdir edilmesine ve işletmenin geleceği için güvenilir bir temel oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

OHSAS 18001 ve ISO 45001 Arasındaki Farklar

OHSAS 18001 ve ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda farklı standartlardır. ISO 45001, boyut, endüstri veya işin doğası ne olursa olsun tüm kuruluşlar için geçerlidir ve kuruluşun mevcut yönetim süreçlerine entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. OHSAS 18001 ise, risk değerlendirmesine dayalı bir yönetim sistemidir.

ISO 45001 Sertifikası

ISO 45001 sertifikası, standardın gereği değildir, ancak standardın kriterlerinin karşılandığını göstermek için yararlı bir araç olabilir. OHSAS 18001 belgesine sahip olan işletmeler, aynı zamanda ISO 45001’i uygulamak için gerekli araç ve sistemlere sahip olabilirler.