Beden Dili II: Diğer Ögeler

Bu ünitede beden dilinin baş ve yüz dışında kalan diğer ögeleri ele alınmaktadır. Beden duruşu, eller ve kollar, ayaklar, mesafe, giyim ve makyaj, aksesuarlar beden dilinin diğer ögeleridir. Bu ögelerin kullanımı ile birlikte kişinin iletişiminde verdiği mesajlar değişebilir ve karşıdaki kişi tarafından farklı yorumlanabilir.

Beden Duruşu

Beden duruşu, tüm vücudun bütün olarak verdiği mesaj olarak değerlendirilebilir. Teknik anlamda “posture” olarak ifade edilen beden duruşu, kişinin genel ruh hâli ile ilgili fikir verir. İnsanlar duruşlarıyla kaygılı, kendini beğenmiş, düşünceli, heyecanlı ya da sakin olarak değerlendirilebilir. Omuzların kalkık olması gerginliğe, omuzların düşük durması ise psikolojik olarak rahatlamaya işaret eder. Başın öne düşmesi; şüphe, yenik düşme, kendini küçük görme, doyumsuzluk ve güvensizliğin göstergesidir. İdeal olan omuzların düz bir konumda olmasıdır. İçe dönük omuzlar güvensizlik imajı verirken aşırı derecede dışa dönük omuzlar tehditkâr ve fazla kendine güvenli algılanabilir. Karşılıklı iletişim esnasında ise dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de karşı karşıya durmak yerine belli bir açıyı koruyarak konuşmaktır.

Eller ve Kollar

Eller ile ilgili en önemli husus avuçların konumudur. Yukarı doğru bakan avuçlar, gizlenen herhangi bir şey olmadığını anlatırken avuçlar kapandıkça bir şeylerin gizlendiği çağrışımı oluşabilir. Kolların açık bir şekilde karşıdaki insanı kucaklar tarzda açılması, iletişimi destekleyen bir davranıştır. Kolların göğüs hizasında bağlanması tam tersine iletişimi engelleyici bir davranış olarak ifade edilebilir. Eller ve kollarla karşı tarafa güç gösterisinde bulunulmak istendiğinde işaret parmağını yöneltmek ya da yumruklarını sıkmak şeklinde davranışlar gösterilmektedir.

Ayaklar

Ayaklar vücudun en gerçekçi uzuvlarıdır. Çünkü konuşma esnasında dikkatler ayaklardan uzaklaşır ve bilinçsizce kişinin ruh hâlini yansıtır. Ayakların konumuna göre, beden dili ile ilgili yorum yapmak mümkündür. Konuşma esnasında iki kişinin ayaklarının paralel olması, işlerin yolunda gittiğinin göstergesidir. Ayakların dışarıya doğru yönelmesi ise iletişimin kesilmek üzere olduğuna işaret eder. Ayaklar kişinin hangi yöne gitmek istediğini göstermenin yanı sıra, iletişim kurma isteği, ilgi duyulan kişiye yönelmek amacıyla da niyetimizi açıklar.

Mesafe

Diğer bütün canlılar gibi insanın da görünmez alanları bulunur. Bu alanlardan ilki mahrem alan, ikincisi kişisel alan, üçüncüsü sosyal alan ve dördüncüsü genel alandır. Genellikle aile bireylerinin girebildiği alan olan mahrem alan, kişinin etrafından 20-30 cm çapındaki mesafedir. Kişisel alan, aile bireyleri dışında yakın arkadaşların girebildikleri alan olarak ifade edilebilir. Sosyal alan, genel olarak ailevi ve kişisel olamayan ilişkilerimizin yaşandığı alandır. Genel alan ise bağımsız bölgelerin oluştuğu, yabancıların girmesinin problem olmayacağı alandır.

Giyim ve Makyaj

Beden uzuvlarımızın yanında dış görünüşümüz de çevremizde bazı etkiler bırakır. Tercih edilen kıyafetler ortama uygun olmalı, beden dili ve iletişimi destekler nitelikte olmalıdır. Makyajda abartıya kaçmamak, ölçülü olmak ve dış görünüşümüzün konuşmamızın önüne geçmemesini sağlamaya özen göstermek gerekir.

Aksesuarlar

Yüzük, kolye, bilezik, rozet ve benzeri aksesuarlar çevremize verdiğimiz veya vermek istediğimiz mesajları içerir. Aksesuarlar, kıyafetleri tamamlayıcı nitelikte ve bir gruba mensubiyeti vurgulamak için kullanılabilir. Belli bir gruba mensup olduğumuzu belirten aksesuarlar, görüşlerimiz ve kişiliğimiz hakkında önemli ipuçları verebilir, insanlar üzerinde olumlu ve olumsuz çağrışımlar bırakabilir.