Noktalama İşaretleri

Hayatın her alanında olduğu gibi yazıda da karışıklığı önlemek için birtakım kurallar ve işaretler bulunmaktadır. Bu kurallar, yazının hem daha güzel hem de daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Yazarken hatalara düşmemek, daha güzel ve daha anlaşılır yazmak için noktalama işaretlerinin çok iyi bilinmesi ve kullanılması gerekir.

Nokta (.)

Genel olarak biten cümlelerin sonunda gördüğümüz “nokta” bunun dışında farklı görevlerde de kullanılmaktadır.

Virgül (,)

Noktalı Virgül (;)

İki Nokta (:)

Üç Nokta (…)

Soru İşareti (?)

Ünlem (!)

Kısa Çizgi (-)

Düzeltme İşareti (^)