İyi Bir Anlatımın Özellikleri ve Anlatım Bozuklukları

İyi bir anlatımın özellikleri açıklık, duruluk ve akıcılıktır. Anlama dayalı bozukluklar ve yapıya dayalı anlatım bozuklukları, iyi bir anlatımın taşıması gereken özelliklere uyum sağlanmamasından kaynaklanır. İyi bir anlatım için Türkçenin özelliklerini iyi bilmek ve doğru kullanmak gereklidir.