YETKİ BELGESİ TÜRLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ YETKİ BELGESİ TÜRLERİ

1-A türü yetki belgesi:

Ticari amaçla otomobille yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. A1 yetki belgesi: Yurt içi yolcu taşımacılığı yapacaklara,
 2. A2 yetki belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

2-B türü yetki belgesi:

Otobüsle uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a-B1 yetki belgesi: Tarifeli olarak uluslararası ve şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

bB2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak uluslararası ve yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

c-B3 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşımak üzere uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.

3-C türü yetki belgesi:

Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. C1 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
 2. C2 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
 3. C3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.

4-D türü yetki belgesi:

Otobüsle yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. D1 yetki belgesi: Tarifeli olarak şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,
 2. D2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,
 3. D3 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurt içinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

c- D4 yetki belgesi: Tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehirler arası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

5-F türü yetki belgesi:

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. F1 yetki belgesi: Yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 2. F2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir.

6-G türü yetki belgesi:

Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. G1 yetki belgesi: Yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara
 2. G2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 3. G3 yetki belgesi: Yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 4. G4 yetki belgesi: Uluslararası ve yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir.

7-H türü yetki belgesi:

Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. H1 yetki belgesi: Yurt içi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara,
 2. H2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara verilir.

8-K türü yetki belgesi:

Yurt içi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
 2. K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
 3. K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.

9-L türü yetki belgesi:

Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. L1 yetki belgesi: Yurt içi lojistik işletmeciliği yapacaklara,
 2. L2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurt içi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir.

10-M türü yetki belgesi:

Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. M1 yetki belgesi: İl içi kargo işletmeciliği yapacaklara,
 2. M2 yetki belgesi: Yurt içi kargo işletmeciliği yapacaklara,
 3. M3 yetki belgesi: Uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.

11-N türü yetki belgesi:

Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. N1 yetki belgesi: İl içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara,

12-P türü yetki belgesi:

Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. P1 yetki belgesi: İl içi dağıtım işletmeciliği yapacaklara,
 2. P2 yetki belgesi: Yurt içi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir.

R türü yetki belgesi:

Ticari amaçla taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. R1 yetki belgesi: Yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,
 2. R2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara verilir.

T türü yetki belgesi:

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

SRC Belgesi

Kara yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren/gösterecek tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu mesleki yeterlilik belgesidir.

Yurt içi yolcu taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu mesleki yeterlilik belgesidir.

Yurt içi eşya kargo taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu mesleki yeterlilik belgesidir

ÜDY (ÜST DÜZEY YÖNETİCİ) BELGESİ

ÜDY 1: Uluslararası yolcu taşımacılığı                     ÜDY 2: Yurt içi yolcu taşımacılığı

ÜDY 3: Uluslararası eşya kargo taşımacılığı           ÜDY 4: Yurt içi eşya kargo taşımacılığı

ODY (ORTA DÜZEY YÖNETİCİ) BELGESİ

ODY 1: Uluslararası yolcu taşımacılığı                                   ODY 2: Yurt içi yolcu taşımacılığı

ODY 3: Uluslararası eşya kargo taşımacılığı                          ODY 4: Yurt içi eşya kargo taşımacılığı

SÜRÜCÜNÜN TANIMI :Sürücü (SRC): Kara yolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi ifade eder.

ORTA DÜZEY YÖNETİCİNİN TANIMI :Kara yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya

tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileridir.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TANIMI :Kara yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunlarıntamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişilerdir.