TAŞIMA GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

Taşıma Güvenliği: Yüksek dikkat eksikliği ve titiz olunmayan güvenlik prosedürü kaza riskini her zaman arttırmaktadır. Taşıma güvenliği açısından kara yolunda, insan faktörü çok önemlidir. Günümüzde diğer önemli güvenlik sorunlardan birisi de, sigorta edilebilen, kazada ortaya çıkan riskler değil ürün çalınmalarıdır.

Demir Yolu Taşımacılığında Güvenlik: Demir yolu taşımacılığı diğer taşıma modlarına göre daha güvenli ve çevre dostu olarak bilinir.

Deniz Yolu Taşımacılığında Güvenlik: Havayolu taşımacılığı maliyetli olmakla birlikte çok daha hızlı ve güvenilirdir.

Hava Yolu Taşımacılığında Güvenlik: Hava yolu taşımacılığı maliyetli olmakla birlikte çok daha hızlı ve güvenilirdir. Özellikle hassas, pahalı (elektronik aletler ve hızlı bozulma ihtimali olan gıdalar) malların taşınmasında güvenlik açısından çok daha mantıklıdır. Varşova/Lahey sistemi ve 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu uyarınca taşıyıcı, bagaj veya yükün ziyan ve hasara uğraması hâlinde meydana gelen zararlardan sorumludur.

Risk Yönetimi :Risk gelecekte ortaya çıkması muhtemel ve istenmeyen bir olayın gerçekleşme olasılığıdır. Genel olarak fiziksel (kazalar, yangınlar vb.), ekonomik (mali dalgalanmalar), doğal olaylar (deprem, sel, fırtına vb.), sosyal olaylar (hırsızlık, kundaklama vb.) gibi ana başlıklardan kaynaklanır. Risk yönetimini belirleyen en önemli faktörlerden biri içinde bulunulan ortamdır. Taşımacılık açısından da risk yönetimi önemli bir konudur. Malların sahipleri taşıma sırasında aracın kaza yapmasından doğan riskleri sigorta ettirerek kendilerini güvence altına alırlar.

Risk Dağıtım Aracı Olarak Sigorta: Sigorta, riskten kaçmanın karşılığı olarak kabul edilmektedir. Yapılan sigortalama işlemi, bireyler ve örgütlerin olası riskli durumlar hâlinde ortaya çıkabilecek finansal kayıpları ile ilgili belirsizliklerini ticari ilişki içerisinde bulundukları diğer kişilere aktarmaları esasına dayalı bir ekonomik oluşum şeklinde görülebilir.

***Taşıma işini üstlenen taşıyıcı için, eşya hangi taşıma şekli ile taşınıyor ise o kapsamda taraf olunan uluslararası anlaşmalar, sorumluluklarının sınırını da çizmektedir.

Dış Ticarette Taşıma Sigortası Türleri

Emtia Nakliye Sigortası:Malların, bir yerden başka bir yere bir veya birkaç nakil aracı ile taşınması (sevk edilmesi) sırasında uğrayabileceği zarar, kayıp (ziya) ve hasarları teminat altına alan sigorta türüdür.

Tam ziya teminatı, malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi hâlidir. Dar teminatta, malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilaveten, aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır.

Geniş teminat, genellikle tüm riskleri kapsamaktadır. Bu teminat için özel şart niteliğini taşıyan istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır.

Nakliyecinin Sorumluluk Sigortası :Sorumluluk sigortası, sigortalının mal varlığında ortaya çıkabilecek eksilme ve kayıpların sigortacı tarafından teminat kapsamına alınmasıdır.

Kıymet Sigortası :Gerçek ve tüzel kişilere ait nakit para, külçe altın ve gümüş ile kıymetli evrakların (hisse senedi, tahvil, bono, çek, piyango bileti…) bir yerden başka bir yere taşınmasına uygun nakil araçlarıyla taşınması sırasında doğabilecek silahlı gasp, soygun, çalınma, kaybolma, hırsızlık, yangın gibi riskleri teminat altına alan bir sigorta türüdür. Teminat, kıymetli evrakın nominal (yazılı) değerleri üzerinden verilir.

Tekne ve Navlun Sigortası :Tekne veya geminin deniz tehlikelerine karşı tekne (gövde) kısmı, makine, ekipman ve donanımlarını teminat altına alır. Bu sigorta türü; gemi sahibi, donatanı (işleteni) veya gemi üzerinde sigorta edilebilir menfaati olanlar tarafından yaptırılır.

Taşıma Sigortası : Taşıma sigortası; alım satım sözleşmesinin yapılmasından sonra taşıma sırasındaki risklere bağlı zararın tazmininin sağlanabilmesi için yapılan sigortadır.