TerimAçıklama
Tubular secretionProteinlere bağlı olan moleküllerin enerji harcanarak belirli taşıyıcılar aracılığı ile idrara atılması
Tubular reabsorptionDistal tübüllerde süzülen faydalı maddelerin geri emildiği basamak
Renal clearanceBöbreklerden idrara itrah sonucunda kandaki ilaç moleküllerinin temizlenmesi
Elimination half-lifeİlacın dolaşan plazmadaki konsantrasyonunun yarıya inmesi için gereken süre
ReceptorHücre dışından ilaçlar veya endojen maddeler aracılığı ile taşınan sinyalleri hücre içine taşıyan protein yapısındaki alıcılar
LigandReceptöre bağlanan her türlü molekül
AgonistReceptöre bağlanarak reseptörün uyarılmasını sağlayan ve etki oluşturan endojen aktif maddeler veya ilaçlar
AntagonistReceptöre yalnızca bağlanan ancak herhangi bir değişikliğe neden olmadığı için reseptörleri sadece kapatarak diğer ligandların bağlanmasını da engelleyen maddeler
Drug interactionsİki veya daha fazla ilacın birbirlerinin etkilerini artırması veya azaltması
Pharmaceutical interactionsİlaç vücuda girmeden önce meydana gelen etkileşme çeşidi
Pharmacokinetic interactionsİlaçların birbiriyle absorpsiyon, dağılım, metabolizma ve eliminasyon düzeyinde etkileşmesi
Pharmacodynamic interactionsBir ilacın diğerinin etkisini azaltması veya çoğaltmasına göre antagonizma veya sinerjizma denilen iki durum ortaya çıkmaktadır
PrescriptionEczacılara yönelik yazılmış ve içeriğinde hastanın tedavisine yönelik ilaç ve uygulama bilgisi barındıran resmi belge
Red prescriptionKontrole tabi, bağımlılık yapma riski yüksek olan uyuşturucu (narkotik) madde listesine alınan ilaçlar için kullanılan reçete
Green prescriptionPsikotrop ilaçlar listesinde bulunan ilaçların hastaya verilebilmesi için kullanılan reçete
OTC drugsReçetesiz satılabilen ilaçlar
Pharmaceutical equivalentAynı etkin maddeyi aynı dozda veya konsantrasyonda bulunduran ve hastaya aynı veriliş yolundan uygulanabilecek olan müstahzarlara denir
BioequivalenceFarmasötik eşdeğer kabul edilen müstahzarlar içindeki etkin maddenin aynı hız ve aynı derecede absorbe edilerek aynı biyoyararlanımı göstermesine denir
Therapeutic equivalenceBiyoeşdeğer olan iki müstahzarın tedavi açısından de aynı etkiyi göstermesine denir
Individual efficacyİlaçların hastalığın tipine, etiyolojisine, hastanın yaşına, kilosuna, cinsiyetine, karaciğer-kalp-böbrek fonksiyonlarına, diğer ilaç kullanımlarına göre farklılık göstermesi