Sahiplik Fiili ve Belgili/Belgisiz Tanımlık Sıfatları

Sahiplik Fiili (Have Got/Has Got)

Sahiplik fiili, bir şeyin sahibi olunduğunu ifade eder. Have got/has got yapılarıyla kullanılır. Have got, I, you, we, they özneleriyle; has got ise he, she, it özneleriyle kullanılır.

Örneğin:

Sahiplik fiilinin kısaltılmış hali, ‘ve got’ kısmının atılmasıyla oluşur.

Örneğin:

Belgili ve Belgisiz Tanımlık Sıfatları (Definite and Indefinite Articles): ‘a’, ‘an’ ve ‘the’

Belirli ve belirsiz tanımlık sıfatları, bir ismin ne kadar spesifik olduğunu belirtmek için kullanılır.

‘Bir’, ünsüz harfle başlayan kelimelerin önünde; ‘bir tane’, sesli harfle başlayan kelimelerin önünde kullanılır.

Örneğin:

‘O’, belirli bir isimden bahsedilirken kullanılır. Yani, belirli bir özneyi işaret eder.

‘Bu’, bir özneyi işaret etmek için kullanılır.

Örneğin:

Belgili/Belgisiz Tanımlık Sıfatları Kullanımı

Belirsiz tanımlık sıfatları, bir şeyin genelinden bahsedilirken kullanılır. Örneğin, “Bir kardeşim var.” (I have a sibling.) Bu cümlede, kardeş hakkında herhangi bir detay verilmediği için belirsiz tanımlık sıfatı kullanılmıştır.

Belirli tanımlık sıfatı ise bir şeyin belirli bir örneğinden bahsedilirken kullanılır. Örneğin, “O kardeşim Almanya’da.” (My sibling is in Germany.) Bu cümlede, önceden bahsedilen “kardeş”ten bahsedildiği için belirli tanımlık sıfatı kullanılmıştır.

Belirli tanımlık sıfatı, önceden bahsedilen bir nesneden bahsedilirken de kullanılır. Örneğin, “Sokakta bir arabaya rastladım. Araba kırmızıydı.” (I saw a car on the street. The car was red.) İlk cümlede bahsedilen belirsiz bir arabaya sonra ikinci cümlede bu arabaya işaret edildiği için belirli tanımlık sıfatı kullanılmıştır.

Belirli tanımlık sıfatı, tekil ve çoğul isimlerde kullanılır. Örneğin, “Kedi uyuyor.” (The cat is sleeping.) ve “Kediler uyuyor.” (The cats are sleeping.)

Belirsiz tanımlık sıfatları ise sadece tekil isimlerde kullanılır. Örneğin, “Sokakta bir kedi gördüm.” (I saw a cat on the street.)