Giriş

Edilgen yapılar, cümlelerin öznesinin yerine, fiilin nesnesinin konulmasıyla oluşan yapılar olarak tanımlanabilir. Bu yapılar, özne konusunda belirsizlik yaratan veya özneyi belirtmenin gereksiz olduğu durumlarda kullanılır. Bu yazıda, edilgen yapıların kullanımı ve oluşturulması hakkında detaylı bilgiler verilecektir.

Fiillerin Edilgen Hale Getirilmesi

Edilgen yapıların oluşturulmasında, fiillerin özne yerine nesne olarak kullanılması gerekmektedir. İngilizcede edilgen yapı oluşturmak için fiilin üçüncü hali kullanılır. Bu hale “past participle” denir. Aşağıdaki örneklerde, fiillerin edilgen hale getirilmesi gösterilmiştir.

Edilgen Yapılarda Özne Belirtmek

Edilgen yapılar genellikle özne belirtmeksizin kullanılır. Ancak özne belirtilmesi gereken durumlarda, “by” edatı kullanılır. Aşağıdaki örneklerde, edilgen yapıların özne belirtilerek kullanımı gösterilmiştir.

Edilgen Yapıların Zamanları

Edilgen yapılar, İngilizce’de kullanılan tüm zamanlarda oluşturulabilir. Aşağıdaki örneklerde, edilgen yapıların farklı zamanlardaki kullanımı gösterilmiştir.

Edilgen Yapıların Kullanım Alanları

Edilgen yapılar, özellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Sonuç

Edilgen yapılar, İngilizce’de oldukça sık kullanılan bir yapıdır. Fiillerin nesne olarak kullanılmasıyla oluşturulan bu yapılar, özne belirtmeksizin kullanılabilir veya “by” edatıyla özne belirtilerek kullanılabilir. Bu yazıda edilgen yapıların kullanımı ve oluşturulması hakkında bilgiler verilmiştir.