Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Analizi

Yangın algılama ve uyarı sistemleri binaları yangına karşı korumak için yasal olarak zorunlu olan cihazlardır. Yangınlar, beş kategoriye ayrılır ve davranışları ve söndürme yöntemleri her kategori için farklılık gösterir. Yangın aşamaları, ortamdaki oksijen miktarı ve ısı seviyesine göre sınıflandırılır ve yangın üç aşamada gerçekleşir: başlangıç, denge ve kıvılcım safhaları.

Yangın algılama ve uyarı sistemleri, mal ve can güvenliğini artırmak için gereklidir. Bu sistemler, konvansiyonel ve adresli sistemler olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Algılayıcı eleman sayısı ve çeşitliliği arttıkça güvenlik de o oranda artar.

Yangın algılama sistemleri, yangın alarm kontrol paneli, dedektörler, yangın butonları, sirenler ve ışıklı yön levhaları gibi ekipmanları içerir. Bu sistemlerde kullanılacak kabloların halojenden arındırılmış (hologen free) olması gereklidir.

Bölge tespiti, uyarı ve algılama sistemlerinin hassasiyetini arttıran önemli bir konudur. Algılama ve uyarı sistemlerinin seçimi, yerleşimi ve montajı için çeşitli standartlar mevcuttur ve bu sistemlerin kurulumu insan hayatı için büyük önem taşımaktadır.

Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin yanı sıra, acil yönlendirme ve aydınlatma sistemleri de önemlidir. Bu sistemler, yangın sonrasında müdahaleyi hızlandırır ve can kayıplarının önlenmesine yardımcı olur. Yangın sırasında tahliyenin güvenli ve hızlı bir şekilde yapılması gerekliliği, insanların yoğun olarak yaşadığı alanlarda, deprem, yangın vb. tehlikeli durum önlemleri kadar kaçış yolları ve acil durumdaki aydınlatmaları da önemli hale getirir.

Ana aydınlatma şebeke enerjisi kesildiğinde güvenlik aydınlatması çok kısa bir zaman (0,5 saniye veya daha az) içerisinde devreye girmelidir. Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 60 dakika süreyle sağlanması gerekir.

Genel olarak, erken uyarı sistemleri, yangının duman, ısı ve alev gibi üç karakteristik özelliğini algılayarak çalışırlar. Yangının duman, ısı ve alev özelliklerini algılamak için farklı dedektör tipleri mevcuttur.

Yasal Zorunluluk

Yangın algılama ve uyarı sistemleri, Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 tarihli 2007/12937 sayılı kararı ile Resmi Gazetenin 19.12.2007 tarihli 26735 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ ve Bakanlar Kurulunun kararı ile Resmi Gazetenin 9.09.2009 tarihli 27344 sayılı ve 9.07.2015 tarihli 7401 sayılı resmi gazetelerde yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

Sorumluluklar

Nitelikler